ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο ιατρείο του χειρουργού οδοντιάτρου - εμφυτευματολόγου Παπαδόπουλου Μαρίνου παρέχεται ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων υπηρεσιών στο χώρο της οδοντιατρικής. Σ’ ένα μοντέρνο, αλλά ζεστό και φιλικό χώρο, ο ιατρός αναλαμβάνει την άμεση και υπεύθυνη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού και ανταποκρίνεται επιτυχώς σε κάθε εξειδικευμένη απαίτηση θεραπείας.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζεται κάθε οδοντιατρική ανάγκη, για ασθενείς κάθε ηλικίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στον τομέα της πρόληψης, όσο και στον τομέα της μακροχρόνιας διατήρησης των αποτελεσμάτων κάθε θεραπείας. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του ιατρείου, σε συνδυασμό με την άριστη επιστημονική κατάρτιση του οδοντιάτρου, εξασφαλίζουν την παροχή της βέλτιστης δυνατής και παράλληλα ανώδυνης θεραπευτικής οδοντιατρικής φροντίδας.

Επιπλέον, όλοι οι ασθενείς παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή πορεία κάθε θεραπείας.